miércoles, 14 de mayo de 2008

Presentació SIL TAINA SABADELL
SIL TAINA és un centre de formació ocupacional i servei d’integració laboral per a persones amb discapacitat psíquica.•Què és el SIL Taina?


és un servei de suport per a la integració laboral, prioritàriament en empresa ordinària, de persones amb discapacitat psíquica.

•OBJECTIU :


Promoure la contractació de persones amb discapacitat dins el mercat de treball ordinari


•A qui va adreçat?


El servei va adreçat a persones amb discapacitat psíquica, majors de 16 anys, que desitgin incorporar-se al món laboral.